PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE EN APPLICATIES.

Door deze website en/of de Applicaties te gebruiken, en/of elektronisch te communiceren met INOXMIM GRUP, S.L. via haar website www.inoxmim.com, worden de door de Gebruiker versterkte gegevens verzameld en verwerkt. De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens, in eigendom van INOXMIM GRUP S.L. Deze zullen worden verwerkt om de door de Gebruiker aangevraagde diensten te leveren. De gebruiker stemt in met de geautomatiseerde verwerking van de verstrekte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de overeengekomen diensten in overeenstemming met dit privacybeleid.

De persoonsgegevens die worden verzameld van geregistreerde klanten worden opgeslagen in een database die eigendom is van INOXMIM GRUP, S.L. Deze laatste heeft de technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen getroffen die de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie waarborgen in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming-AVG 2016/679 en de organieke wet inzake bescherming van persoonsgegevens 3/2018 van 5 december.

INOXMIM GRUP S.L. zal via haar website de door de gebruiker verstrekte gegevens intern gebruiken om de Gebruiker te informeren over aanbiedingen en promoties die voor hem/haar van belang kunnen zijn.

De gebruiker stemt ermee in dat zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere bedrijven van de INOXMIM GRUP S.L. groep, evenals anderen waarmee ze samenwerkingsovereenkomsten mee sluit, met als enig doel om een betere dienstverlening te bieden. In alle gevallen zullen deze gegevens op basis van de Spaanse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is om de relatie met  INOXMIM GRUP, S.L. te beheren en te onderhouden, of met uw voorafgaande toestemming.

In elk geval zullen wij uw gegevens behandelen met een beschermingsniveau dat voldoet aan de toepasselijke regels voor Gegevensbescherming en zijn zij niet onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen.

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt wanneer hij/zij de Website en Applicaties opent en gebruikt, is INOXMIM GRUP S.L. met statutaire zetel voor deze doeleinden te C/ Sant Ponç de la Barca, S/N -17007-GIRONA.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van INOXMIM GRUP S.L. om de bestaande relatie met de Gebruiker en, waar van toepassing, zijn/haar toestemming te onderhouden. Daarom zal INOXMIM GRUP, S.L. uw gegevens verzamelen en bewaren zolang de relatie van kracht is en, in voorkomend geval, herroept de Gebruiker zijn/haar gegeven toestemming niet. In elk geval, wanneer persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en zolang deze niet definitief zijn gewist, worden ze op een geblokkeerde manier opgeslagen.

Elke geregistreerde Gebruiker kan op elk moment zijn/haar recht op inzage, rectificatie en, in voorkomend geval, verwijdering van op de website (www.metalquimia.com) verstrekte persoonsgegevens uitoefenen door een schriftelijk bericht te sturen naar INOXMIM GRUP S.L.,  C/ Rubió i Ors, 29 – 17834 -PORQUERES-GIRONA. Dit bericht kan ook elektronisch worden verstuurd naar: [email protected]

De Gebruiker verbindt zich ertoe om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging of aanpassing van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Elk verlies of elke schade aan de Website of de Applicaties, INOXMIM GRUP S.L of aan een derde partij als gevolg van het doorgeven van onjuiste, foute of onvolledige informatie, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

INOXMIM, S.L. C/ Rubió i Ors, 29 – 17834- PORQUERES – GIRONA – SPAIN

JURIDISCHE MEDEDELING:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli inzake de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, informeren wij u dat metalquimia.com een domein is dat toebehoort aan het bedrijf INOXMIM GRUP S.L., met statutaire zetel te C/Rubió i Ors, 29. 17834 PORQUERES – GIRONA – SPANJE, telefoonnumer +34 972 582040 en [email protected] Het bedrijf INOXMIM GRUP S.L., met btw-nummer: (ES) B-17617630, is geregistreerd in het handelsregister van GIRONA (SPANJE), deel 1492, folio 43, blad GI-24874.