Pompy z elastycznym wirnikiem

Pompy z elastycznym wirnikiem zostały zaprojektowane do tłoczenia produktów o dużej lepkości zawierających zawiesiny lub wymagających zachowania szczególnej ostrożności podczas pompowania. Dwukierunkowy ruch obrotowy wirnika w połączeniu z funkcją samo-zasysania umożliwia wykorzystywanie tych pomp do tłoczenia wielu rożnych produktów w przemyśle chemicznym, spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.