Pompy perystaltyczne

Pompy perystaltyczne nadają się do bezpiecznego tłoczenia wszelkiego rodzaju produktów o niskiej, średniej lub dużej lepkości z uwagi na brak kontaktu między tłoczonym płynem a częściami mechanicznymi pompy. Właśnie z tego względu znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, a zwłaszcza do pompowania win, wytłoków, sosów itp. Wykorzystywane są także w przemyśle chemicznym oraz w oczyszczaniu ścieków, ponieważ rodzaj elastomeru, z którego wykonana jest rura, dobierany jest w zależności od rodzaju tłoczonego produktu, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacyjne, wyższą wydajność i dłuższy okres użytkowania.