Mieszadła wibracyjne zanurzeniowe

W obrębie oczyszczania ścieków mieszadła wibracyjne zanurzeniowe stanowią sprzęt niezbędny do wielu różnych zastosowań. Ze względu na dużą łatwość przystosowania i uniwersalność mieszadła LF i LFR są wykorzystywane w dużych, średnich i małych systemach.  

Ze względu na swoje osiągi i właściwości mieszadła wibracyjne są stosowane w procesach homogenizacji i mieszania wibracyjnego w: zbiornikach nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych, zbiornikach do chlorowania, kanałach, zbiornikach do gromadzenia szlamu, zbiornikach wyrównawczych i chłodzących oraz w zbiornikach do stabilizacji pH. Są również wykorzystywane w procesach wymiany ciepła oraz w metodach zapobiegania zamarzaniu.