Mieszadła wibracyjne pionowe

Dział AGITMIM oferuje szeroki wybór mieszadeł wibracyjnych do wszelkich procesów. W naszym asortymencie znajdują się małe mieszadła łatwo instalowane w zbiornikach, dozowniki, szybkoobrotowe mieszadła i rozpraszacze, wolnoobrotowe mieszadła osiowe, wolnoobrotowe mieszadła turbinowe do zwykłego mieszania i mieszadła do flokulacji.