Instalacje do produkcji Polielektrolitu na bazie ciał stałych

Instalacje do produkcji polielektrolitu na bazie ciał stałych stanowią niezbędne wyposażenie do oczyszczania ścieków. Staranne zaplanowanie poszczególnych etapów przygotowawczych przekłada się na skrócenie czasu przygotowania oraz na wyższą jakość produktu końcowego, ponieważ zapobiega powstawaniu grudek oraz produktów o niepożądanym stadium dojrzałości. Właśnie z tego względu różne warianty POLIMIM mogą zostać wyposażone w jedną, dwie lub trzy komory (do fazy przygotowania, dojrzewania i przelewania), zapewniając konieczny w danym zastosowaniu czas przebywania produktów.