Mieszadła wibracyjne boczne

W obrębie mieszania wibracyjnego mieszadła wibracyjne boczne stanowią niezbędny element do homogenizacji i utrzymywania w ciągłym ruchu produktów przeznaczonych do wielu zastosowań. Dział ds. mieszania AGITMIM opracował różne warianty mieszadeł dla zapewnienia wymaganego stopnia wymieszania.