Additional information

AIR 02

Beluchtingsystemen

De beluchtingsystemen AIR 02 homogeniseren en oxigenatie in afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere toepassingen waarbij beluchting gewenst is (kweekvijvers, beluchtingsbekkens, enz.). De kenmerken van deze installaties leveren de benodigde zuurstof met lage investerings- en lopende kosten.

De werking van de systemen AIR 02 is gebaseerd op het grote zuurstofoplossende vermogen dat verkregen wordt door frisse lucht in de te behandelen bekkens te injecteren. De zuurstof wordt gemengd met het ingezogen product uit het bekken door middel van een Venturi-effect. Vervolgens wordt het mengsel met een grotere hoeveelheid zuurstof weer in het bekken geïnjecteerd. Dit systeem levert middelgrote en kleine zuurstofbelletjes, wat de opname van zuurstof vergemakkelijkt. Bij een groter aantal hercirculaties is er minder oxideerbaar organische stof, waardoor de efficiëntie van het proces toeneemt. Op deze manier wordt aan de zuurstofbehoefte van het systeem voldaan.

Deze beluchtingsmethode zorgt voor een grote energie- en waterbesparing.

Er dient benadrukt te worden dat het ontwerp van deze installaties de assemblage/deassemblage van de componenten vereenvoudigt, zodat de onderdelen gereinigd kunnen worden zonder het bekken te legen. De inspuiting van de vloeistof zorgt bovendien voor een grote mate van homogenisering, ter voorkoming van anaërobe zones binnen de tank of bekken die de sedimentering van deeltjes in suspensie bemoeilijken.

TOEPASSINGEN

 • Homogeniseren van bekkens
 • Nitrificatiebekkens
 • Roering in kanalen
 • Slibbekkens
 • Egalisatiebekkens
 • pH-stabilisatiebekkens
 • Koelbekkens

 

KENMERKEN

 • Ondergedompelde en stille werking
 • Hoogrendementsmotor, volkomen hermetisch afgesloten
 • Impulsor type vortex, gehard en versterkt
 • Sluiter via dubbele mechanisch afsluiter
 • Materiaal: Grijs gietstaal GG-25 + RVS AISI 316 

OPTIES BIJ BELUCHTERS AIR-02

 • Systemen met enkelvoudige, dubbele en drievoudige kanalen, op aanvraag van de klant.
 • Aanzuigslang met schoorsteenfilter en hefhaak
 • Speciaal ondersteunend chassis, afhankelijk van installatie
 • Temperatuursondes