Beluchtingsystemen

De beluchtingssystemen zorgen voor de benodigde homogenisering en oxygenatie in de afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere toepassingen waarbij beluchting (kweekvijvers, beluchtingsbekkens, enz.) gewenst is. De kenmerken van deze apparatuur maken het mogelijk om de benodigde zuurstof tegen lage operatieve en investeringskosten te leveren.